Agenda_logo2
thomessen firma logo
riisa-banner-logo

Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til bærekraft.

Agenda Risk

Agenda Risk sin visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

  • Gransking, compliance, hvitvasking mv.
  • Sikkerhet og beredskap
  • Cybersecurity/informasjonssikkerhet
  • Samfunnsansvar/bærekraft
  • Personvern
  • Risikostyring og internkontroll

Managing Partner i Agenda Risk er Kristian Thaysen, en av Norges mest erfarne granskere og rådgiver innenfor compliance, gransking, risikostyring, bærekraft mv. Kristian har arbeidet med disse fagområdene hele sin karriere og var åtte år i PwC før han gikk inn som partner i BDOs compliance og granskingsavdeling. Etter hvert tok han over ledelsen av denne avdelingen. De siste årene i BDO var han i tillegg leder av hele BDOs rådgivningsvirksomhet.

Vår styreleder Mads Langaard Lund har bred erfaring fra Corporate Finance og som investor der han har bidratt til etablering og utvikling av suksessfulle selskaper. Mads har omfattende erfaring fra arbeid med finansielle transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han er tidligere honorær konsul med et solid internasjonalt nettverk.

Gjennom Bryn Skaugen har vi med oss en solid og langsiktig investor og støttespiller, som blant annet gjennom en årrekke var investor i rådgivningsselskapet Metier, et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innenfor prosjektledelse.

Les mer om Agenda Risk her

Thomessen

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Siden starten i 1856 har vi vært med på en rekke av de toneangivende oppdragene i norsk næringsliv.


Våre arbeidsrettsadvokater har lang og bred erfaring med håndtering av varslingssaker, på tvers av bransjer og for både offentlige og private virksomheter. Vi bistår med bl.a. faktaundersøkelser, vurderinger av rettslige spørsmål og gir tydelige anbefalinger om hvordan konkrete saker bør følges opp. Vi bistår selvsagt også innenfor alle andre områder av både den individuelle og kollektive arbeidsretten, så som ansettelser, løpende personalforhold, konkurranseklausuler, oppsigelser og nedbemanninger, med mer. Vi har også omfattende erfaring med forhandlinger og arbeidsrettslige tvister for domstolene, og har bistått i flere store og profilerte norske arbeidsrettssaker de senere år.

Våre klienter omfatter store og mellomstore, norske og internasjonale selskaper, og vi bistår jevnlig med rådgivning på tvers av landegrensene. Avdelingen er høyt ranket i de nasjonale og internasjonale advokatkåringene Legal 500, Chambers Europe og Prospera.

Les mer om Thommessen her 

Advokatfirmaet Riisa

Advokatselskapet Riisa kan i prinsippet bistå i alle faser av en varslingssak, både for arbeidsgiver, varsler og den det blir varslet mot.

Vi har kontor i Bergen og Oslo og klienter som gjør at vi arbeider landet rundt.

Ønsker du noe mer informasjon om firmaet?

Ta gjerne kontakt med 

Svein Bergset, 92095197, svein.bergset@riisa.no

Les mer om Advokatfirmaet Riisa her 

Forslag til et samarbeid?

Vi ønsker å nå ut til flest mulig med løsningene våre og er alltid åpen for potensielle støttespillere som vi kan utveksle erfaringer med. Har du lyst på et samarbeid med oss?

Ring oss, send en epost, eller ta kontakt gjennom kontaktskjemaet!