Ropert

Mittvarsel logo 2803 x 849

MittVarsel - Kundehistorier

 

 

 

Norges Fotballforbund

«Tre hele år med varslingskanalen MittVarsel har gitt NFF en bedre oversikt over hendelser som tidligere ikke ble rapportert, og gjort det enklere for alle involverte i fotballen å melde fra om uønskede hendelser. Varslingskanalen har blitt positivt mottatt, og klubbene har vist god håndtering når de er involvert i en sak.

Til tross for vellykkede erfaringer, har NFF fortsatt en oppgave foran seg med å øke bevisstheten rundt varslingskanalen og skape en følelse av trygghet om at det er sikkert å varsle, samt å fortsette opplæringen for saksbehandlere til å saksbehandle varsler.» 

Med vennlig hilsen,
Rasmus Olstad Semmerud
Fagområdeleder, Fair Play og Inkludering.
Norges Fotballforbund
Telefon: 975 70 972
Epost: Rasmus.Semmerud@fotball.no  

NFF
Rasmus Olstad Semmerud

Frydenbø Group

«Dette er et veletablert familieeid konsern med sterke røtter i Bergen. Med over 800 ansatte fordelt på fire ulike forretningsområder og en omfattende geografisk tilstedeværelse i Norge, står selskapet overfor utfordringen med å opprettholde og styrke sine kjerneverdier i et stadig skiftende forretningsmiljø.

Problem: Til tross for at Frydenbø Group legger vekt på verdiskapende eierskap og har et klart fokus på verdensklasse kvalitet og service, kan det forekomme kritikkverdige forhold internt i organisasjonen. Ledelsen er klar over sine begrensninger i å ha full oversikt over alle aktiviteter i organisasjonen, og det kan være utfordrende å identifisere og adressere potensielle problemer på et tidlig tidspunkt.

Løsning: Frydenbø Group har iverksatt tiltak for å sikre et positivt arbeidsmiljø og forebygge kritikkverdige forhold. Et viktig skritt i denne retningen er innføringen av MittVarsel, en varslingsportal som gir ansatte en sikker kanal for å rapportere om kritikkverdige forhold de observerer eller opplever. Med klare etiske retningslinjer og transparente rapporteringsprosedyrer, sikter selskapet mot å fremme en åpen kultur der ansatte føler seg trygge på å melde fra om bekymringer.

Scenario: En ansatt i Frydenbø Group, etter å ha lært om MittVarsel-initiativet, velger å bruke plattformen for å rapportere potensielt kritikkverdige forhold i sitt arbeidsmiljø. Personen beskriver situasjonen nøye og gir relevant informasjon som kan bidra til å forstå og adressere problemet. Ledelsen, som mottar varselet gjennom MittVarsel, handler raskt ved å iverksette en intern undersøkelse.

Resultat: Takket være den tidlige rapporten fra den ansatte, blir de kritikkverdige forholdene identifisert og adressert før de eskalerer. Ledelsen tar nødvendige skritt for å rette opp situasjonen, og sender klare signaler om at Frydenbø Group tar varslingssprosedyrer og etisk oppførsel på alvor. Dette styrker organisasjonens rykte både internt og eksternt, og understreker selskapets forpliktelse til å opprettholde et trygt og etisk arbeidsmiljø.»

 

Frydenbø Logo

Gjensidige Forsikring

«Gjensidige Forsikring er et nordisk forsikringsselskap med virksomhet også i Baltikum. Selskapet har rundt 4000 ansatte. Gjensidige tar varsling på største alvor og alle ansatte blir sterkt oppfordret til å si i fra dersom de opplever kritikkverdige forhold. Vi har tidligere benyttet en anonymisert epost tjeneste som varslingskanal. 

Overgangen til MittVarsel innebar en betydelig oppgradering og forbedret håndtering av varsler, særlig gjennom at vi nå kan kommunisere også med anonyme varslere. Kanalen er svært stabil i drift, og det er veldig gode muligheter for å gjøre en individuell tilpasning og utforming for det enkelte selskap. 

God varslingshåndtering er en sterk bidragsyter til sunn drift.»

- Trude J Hagen, Intern Utredning, Gjensidige

Gjensidige
Trude J Hagen

Kontakt oss

Kontakt oss

Vil du snakke med en av oss i Mittvarsel?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! Vi svarer alltid raskt. Du kan også ringe oss hvis du vil prate her og nå.

 

Severin Eikrem crop circle

– «Jeg får stor glede av å levere smarte løsninger til fornøyde kunder»

Severin Eikrem
Forretningsutvikler
(+47) 462 98 666
severin@digitaliq.no