Det foretas backup minimum hver time. Kryptert backup lagres på tre separate lokalisasjoner. Ny funksjonalitet, systemvedlikehold og systemoppdateringer følger rolling-release modellen. Lanseringen av nye funksjoner, endringer eller oppdateringer medfører dermed ikke nedetid for systemene. Endringer føres i kildekodekontroll, og det er tilrettelagt for roll-back dersom behovet skulle oppstå.