data management _ checkmark, shield, protection, safety, padlock, lock, cloud, data, database@2x

Retningslinjer for åpenhetsloven

Forbrukertilsynets Retningslinjer

Forbrukertilsynet håndhever åpenhetsloven i Norge. De har lagt ut noen retningslinjer for Åpenhetsloven på sine nettsteder som skal veilede bedrifter igang med arbeidet for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt gi allmennheten tilgang på informasjon om dette. Du kan også lese vår fulle guide til hvordan du gjør deg klar til offentlig redegjørelse.

Loven gir virksomheter pålegg om informasjonsplikt og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Disse skal redegjøres i en rapport og kunne legges frem til allmennheten etter forespørsel. Forbrukertilsynet formidler at det forløpig ikke er noen forskrifter knyttet til loven.

Retningslinjene forklart

For å gi deg best mulig informasjon om hvordan din virksomhet kan imøtekomme åpenhetslovgivningen, deler vi retningslinjene til Forbrukertilsynet med forklaringer.

1. Forankre ansvarlighet i Styret

Det første steget på veien mot å håndtere Åpenhetsloven i organisasjoner er å offisielt forankre ansvarlighet i styret. Styret må deretter vedta en plan for hvordan virksomheten, inkludert leverandører og forretningsforbindelser, skal utføre aktsomhetsvurderinger. Det må også besluttes i styret at en redegjørelse skal offentliggjøres i henhold til Åpenhetsloven og retningslinjer. Til slutt, men ikke minst, må virksomheten overholde informasjonsplikten. Ansvaret for å gjennomføre planene må være tydelig plassert i virksomheten.

2. Retningslinjer og bedriftskultur

Det bør utformes retningslinjer for hvordan organisasjonen skal bearbeide menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Alle eksisterende retningslinjer, inkludert krav til leverandører og forretningsforbindelser, må oppdateres i tråd med Åpenhetsloven.

3. System for håndtering av informasjonsplikten

Organisasjoner må anskaffe et system for håndtering av henvendelser om informasjon fra en hver som ber om det. Transparency Gate leverer et slikt system, som forøvrig også dekker alle de andre behovene i henhold til Åpenhetsloven.

4. Kartlegging

For å oppfylle alle krav til aksomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven må organisasjonen ha oversikt over både interne og eksterne vurderinger. Dette er enklest å bearbeide i et digitalt system for åpenhet i organisasjoner.

5. Risikoanalyse

Når arbeidet med kartlegging er utført vil det danne seg et helhetlig bilde som blir grunnlaget for risikvurdering. Målet med en risikoanalyse er å finne ut hvorvidt det foreligger brudd for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten. Det er også viktig å beregne hvor i næringskjeden det foreligger sannsynlighet for brudd / avvik, og hvilken type det er. Deretter kan organisasjonen sette inn konkrete tiltak og kontroll av disse tiltakene.

Kontakt oss

Vil du snakke med en av oss i Transparencygate?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! Vi svarer alltid raskt. Du kan også ringe oss hvis du vil prate her og nå.

 

Severin Eikrem crop circle

– «Jeg får stor glede av å levere smarte løsninger til fornøyde kunder»

Severin Eikrem
Forretningsutvikler
(+47) 462 98 666
severin@digitaliq.no